Home » جاده سفید by Jamila Gavin
جاده سفید Jamila Gavin

جاده سفید

Jamila Gavin

Published 2005
ISBN :
Hardcover
470 pages
Enter the sum

 About the Book 

مارویندر و مادر و برادرش در هند منتظرند تا پدر از انگلستان برگردد. اما جنگ جهانی و آشوب های داخلی کشور آنها را وامی دارد که خود به دنبال پدر بروند. با این سفر، دنیای تازه ای به روی بچه ها گشوده می شود، و البته مشکلات تازه ای نیز به سویشان هجوم میMoreمارویندر و مادر و برادرش در هند منتظرند تا پدر از انگلستان برگردد. اما جنگ جهانی و آشوب های داخلی کشور آنها را وامی دارد که خود به دنبال پدر بروند. با این سفر، دنیای تازه ای به روی بچه ها گشوده می شود، و البته مشکلات تازه ای نیز به سویشان هجوم می آورد. پیامد های ویرانگر جنگ تا آن سوی در یاها سایه افکنده است