Home » گزیده اشعار آزیتا قهرمان by آزیتا قهرمان
گزیده اشعار آزیتا قهرمان آزیتا قهرمان

گزیده اشعار آزیتا قهرمان

آزیتا قهرمان

Published November 11th 2014
ISBN : 9781780834269
Paperback
206 pages
Enter the sum

 About the Book 

گزیده اشعار آزیتا قهرمان از کتابهای آوازهای حوا، تندیسهای پاییزی، فراموشی آیین سادهای دارد، اینجا حومههای کلاغ است، هیپنوز در مطب دکتر کالیگاریMoreگزیده اشعار آزیتا قهرمان از کتاب‌های آوازهای حوا، تندیس‌های پاییزی، فراموشی آیین ساده‌ای دارد، اینجا حومه‌های کلاغ است، هیپنوز در مطب دکتر کالیگاری